Home 

English

Haagse Hogeschool Deeltijd ICT Beheer en Cybersecurity

Om met de bacheloropleiding HBO-ICT Deeltijd te kunnen beginnen moet je een havo- of vwo-diploma hebben met het juiste profiel. Ook met een mbo-diploma niveau 4 ben je welkom. Hieronder zie je de toelatingseisen.  
Vanaf het tweede jaar moet je een relevante werkplek in de ICT hebben om de opleiding binnen vier jaar te kunnen afronden.

VWO 

C&M
E&M
N&G

N&T

Voldoet een student aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld?
Dan is het collegegeld voor hem of haar in studiejaar 2018-2019 € 1.030 in plaats van

€ 2.060. De voorwaarden zijn hieronder beschreven .
Voorwaarden voor 1 jaar half collegegeld

De halvering van het eerste jaar collegegeld geldt voor elke student die:

in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit.

een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen;

het wettelijk collegegeld betaalt. Dit geldt voor voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges.

Verder ontwikkelen

Je wilt je verder ontwikkelen en je carrière een nieuwe impuls geven. Goed idee! Maar wat kost dat en wie betaalt dat? Er zijn tal van mogelijkheden om jouw deeltijdstudie (deels) te bekostigen. Vaak zijn er ook belastingvoordelen en misschien betaalt je werkgever wel (mee). Hieronder vind je meer info over de diverse mogelijkheden.

Je wilt in deeltijd gaan studeren. Maar wie betaalt dat? Meestal betaal je het zelf, soms betaalt je werkgever (mee). Ook kan het zijn dat je (nog) recht hebt op collegegeldkrediet. Wanneer je geen recht (meer) hebt op collegegeldkrediet en een deel zelf moet betalen, zijn er een aantal mogelijkheden om je studie te bekostigen of in de kosten tegemoet te komen.

Werkgevers en scholing
Veel werkgevers zien het belang van scholing voor hun medewerkers in. Hopelijk geldt dat ook voor jouw werkgever. Het kan dus zijn dat hij of zij jouw studie wil (helpen) betalen. Zeker als jouw bedrijf of organisatie direct belang heeft bij jouw scholing is een bijdrage van werkgeverskant heel redelijk. Heb je studieplannen? Bespreek die dan eens met je werkgever. En wijs hem of haar op de mogelijkheden van werkgeverssubsidies voor jouw studie! 

Scholing onder werktijd

Indien de scholing plaatsvindt onder werktijd, kunnen de kosten oplopen. In veel cao’s staat geformuleerd hoeveel dagen studieverlof de werkgever verplicht is door te betalen. Verder is het belangrijk om in de arbeidsovereenkomst afspraken te maken over een terugbetaalregeling van de studiekosten bij ontslag.

Je wilt je verder ontwikkelen en je carrière een nieuwe impuls geven. Goed idee! Maar wat kost dat en wie betaalt dat? Er zijn tal van mogelijkheden om jouw deeltijdstudie (deels) te bekostigen. Vaak zijn er ook belastingvoordelen en misschien betaalt je werkgever wel (mee). Hieronder vind je meer info over de diverse mogelijkheden.

Je wilt in deeltijd gaan studeren. 
Maar wie betaalt dat? Meestal betaal je het zelf, soms betaalt je werkgever (mee). Ook kan het zijn dat je (nog) recht hebt op collegegeldkrediet. Wanneer je geen recht (meer) hebt op collegegeldkrediet en een deel zelf moet betalen, zijn er een aantal mogelijkheden om je studie te bekostigen of in de kosten tegemoet te komen:

Studiefinanciering
. Levenlanglerenkrediet
Wil je een opleiding gaan volgen, ben je jonger dan 55 jaar, maar heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kun je onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Dit heet het ‘Levenlanglerenkrediet’. Dit betekent dat je tegen gunstige voorwaarden het les- of collegegeld kunt lenen, als je een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs gaat volgen.

Subsidie

Als de werkgever het grootste deel van de opleidingskosten van zijn medewerker betaalt, zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar (zie verderop onder ‘Belastingdienst’). Daarnaast stimuleert de overheid met subsidies op studiekosten dat medewerkers zich ontwikkelen of dat zij de benodigde kwalificaties voor een nieuwe baan behalen. Ook subsidieert het UWV de scholingskosten voor werkzoekenden, als die scholing ervoor zorgt dat deze werkzoekenden daarmee wél (weer) voldoende gekwalificeerd zijn voor een baan. Zo  zijn er scholingsvouchers: zie hierboven.