Home

English

Curriculum voortgang 
Onderstaand vindt u mijn curriculum.
Ik (21) heb MBO-4 zorg. Maar omdat men mij totaal onbegeleid wilde inzetten in de verslaafdenzorg met mijn 20 jaar, en zelfs 's nachts, als enige aanwezige, met patiënten die in een psychose zouden kunnen komen te verkeren, en ik daar de verantwoordelijkheid voor zou moeten nemen, heb ik het wel gehad met die "zorg" en heb ik besloten een ICT opleiding te volgen bij Zadkine Rotterdam.
Die inmiddels na slechts 6 weken al tot betaald werk heeft geleid.

Tevens ben ik, met mijn MBO-4 zorg, in staat om als bedrijfshulpverlener (bhv´er) in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen.
Zo weet een bhv´er hoe hij/zij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij/zij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. 
Een bhv´er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Per 1 september 2019 ga ik deeltijd HBO volgen aan de Haagse Hogeschool dat door mijn werkgever betaald wordt en ik dan ook geen studieschuld opbouw.
    
De stichting die mijn zeer snelle ICT opleiding mogelijk maakte, ziet mij dan ook als een rolmodel en propageert dan ook dan dit een prima vak voor vrouwen is.

Op dag 1 kreeg ik een technisch goed werkende computer, welke ik geheel inrichtte met Windows 10 Professional en andere software. Ook heb ik geleerd wat partities zijn en hoe je na de installatie een image kan maken.
Terwijl  Windows 10 werd geïnstalleerd werd er uitleg gegeven over de onderdelen van het moederbord. Ook werd behandeld wat een router doet, hoe die te benaderen en hoe SSID en Wifi-wachtwoord in te stellen.

Omdat anderen al met server 2016 bezig waren, heb ik de eerste week al, het lastigste onderdeel van het curriculum, Server 2016 en Exchange mail server geïnstalleerd.
Zie hier de onderdelen.

Vervolgens heb ik een computer gedemonteerd en weer in elkaar gezet. Ook werd ik geacht te weten wat de functie van elk onderdeel was.

Vervolgens werden de routerinstellingen behandeld en heb ik met het MAC-nr en IP adres via het netwerk met Wake On Lan (WOL) een computer opgestart.  

Zie het onderstaande curriculum.

Omdat alle onderdelen van het curriculum direct in de praktijk worden gebracht is het geen droge theorie en daarom erg goed te volgen.
De blauwe onderdelen zijn in de eerste week behandeld. Vanaf dag 4 kon ik al met de opbouw van mijn website beginnen, welke wordt aangepast naargelang mijn vorderingen.


Competentielijsten

Progress

Below you will find my curriculum.
I (21) have MBO-4 care (The highest vocational level before College) But because they wanted me to be totally unaccompanied in the care of addicts at my age of 20, and even at night, as the only one present, with patients who could find themselves in a psychosis, and I have to take the responsibility for that, I did have it with that "care", So I decided to follow an IT training, which, after only 6 weeks, has already led to paid work.

Also, with my MBO-4 care. I am able to bring employees and customers to safety in case of an emergency as a company helper (BHVer). 
In this way, a helper knows how to get people out of a burning building and how to provide first aid in the event of an accident. 
For example, a helper can resuscitate people and can give first aid to injured people

As of September 1, 2019 I will follow a part-time HBO course at the Hague College which is paid by my employer and I will not build up any study debt.

The foundation that made my very fast ICT training possible, sees me as a role model and propagates this is an excellent profession for women.

On day 1 I got a technically working computer, which I fully equipped with Windows 10 Professional and other software. I also learned what partitions are and how to create an image after installation.
While Windows 10 was being installed, an explanation was given about the parts of the motherboard. They also discussed what a router does, how to access it and how to set SSID and WiFi password.

Because others were already working on server 2016, I already installed the first week, the most difficult part of the curriculum,
Server 2016 en Exchange mail server.


English


See the parts here.

Then
I disassembled a PC and put it back together. I was also supposed to know what the function of each part was.
Then the router settings were handled and with the MAC-nr and Ip address I started up a computer via the network with  Wake On Lan (WOL)
See the curriculum below.

Because all parts of the curriculum are immediately put into practice it is not a dry theory and therefore very easy to follow.
The blue parts were treated in the first week. From day 4 I could start building my website, which will be adjusted according to my progress.

1e week

 

 

 

 

V

Overige reeds behandelde onderdelen

 

 

Other parts already treated

 

Comptia A+ & Security

 

 

Comptia A+ 1e>>>>>

 

 

Comptia A+ 2e>>>>>

 

 

IT Skills>>>>>>

 

 

Cybersecurity Whitelisten

 

 

Comptia technician

 

 

Comptia network

 

 

Comptia A+ & Security

 

 

Office 

 

 

Start guides 365

 

 

Mail-Merge Word met Excellijst

 

 

Assertiviteitscursus voor meiden/vrouwen in de ICT

 

 

Assertiveness course for women/girls in IT

 V

Weerbaarheid tegen seksuele intimidatie

1

 

Viability to sexual harassment

 

Basiskennis &

 

OS installeren

 

Basic Knowledge &

OS setup

 V

Bios Basic In en Output System

2

 

 V

Boot sequence/opstart volgorde CD/DVD eerst

3

 V

Windows 10 install 

4

 V

Sata drivers

5

 V

Drivers zoeken installeren, extraheren 7 zip etc.

6

 

Install driver search, extract 7 zip etc.

 V

Administrator inschakelen

7

 

Activate administrator

 V

Docunenten op D user

8

 

Documents on D user

 V

Documenten op D administrator

9

 V

I-tunes op D

10

 V

Overbodige bestanden verwijderen

11

 

Removing unnecessary files

 V 

Windows 10 installeren  ( + 5 t/m 10) Schijfindeling, Privacy instellingen

12

 

Install Windows 10 (+ 5 to 10) Disk layout, Privacy settings.

 V

Activatie W10 hashwaarde

13

 V

Schijfbeheer C verkleinen D maken

14    

 

Decrease disc management C. Create D patition

 V

Hyberfil sys (slaapstand verwijderen-delete sleep mode)

15

 V

Wachtwoorden verwijderen

 

 

 

Delete passwords

 

 

16

 

Hardware theorie

 

 V

Generaties computers

17

 V

BIOS en batterij,  geluidskaart, video

18

 

BIOS and battery, sound card, video, video

 V

Power supply (voeding) Geluidskabel op DVD

19

 

Sound cable on DVD

 V

Harddisk IDE master slave, jumpers

20

 V

Sata 7200 IDE 5200 t/m

21

 V

SSD disk trimmen

22

 V

Moederbord en onderdelen

23

 

Motherboard and components

 V 

Processoren en geheugensoorten.

24

 

Processors and memory types.

 V  

MS DOS course, batch file programming

25

 V 

BurnInTest

26

 

Elektra  Electricity

 

 V

Verschil Amerikaans en Nederlands elektra systeem

27

 

Difference American and Dutch electricity system

 V

Landenoverzicht en stekkertype

28

 

Country overview and plug type

 V

U= i x r

29

 V

Aardlekschakelaar, lekstroom, overige aarding.

30

 

Groundleakswitch, leakage current, other grounding.

 V

Van AC naar DC en waarom adapters

31

 

English

From AC to DC and why adapters

 V 

Noodaggregaat (druppellader & brandstof)

32

 

Emergency unit (drip charger & fuel)

  V

Batterijen. Formaten en aanduidingen AA etc.

33

 

Batteries. Formats and indications AA etc.

 

Praktijk Practice

 

 V

Computer geheel demonteren en hermonteren

34

 

Disassemble and remount the computer completely

 V

Bios flashen

35

 V

Image maken en terugzetten

36

Create and restore image

 V

Partioneringsoftware en Klonen

37

 V

Processor upgraden (CPU)

38

 V

Harddisk kopieren met image en part. software

39

 

Copy harddisks with an image, creating partitions

 V

Harddisk data schredden, erase

40

 

Data veilig stellen 

 

Securing data

 V 

Steganografie

41

Voorkomen dat data en/of vertrouwelijke gegevens worden verstopt in een afbeelding en het bedrijf worden uitgesmokkeld

 

Counteracting the dissemination of data via photos

 V

Data veilig stellen. 

42

Rechten beheer overnemen

 

English

Secure data.

Take over right management

 V

Virtule USB stick 8.1 configureren

43

 

Virtual USB flash drive configuration 8.1

 V

GPT disk  bestanden kopieren naar MBR disk / NAS

44

 

Copy data from GPT disk toMBR disk/NAS

 V

GPT naar NTFS converteren

45

 

Convert GPT ro NTFS

 V

Convert Dynamic Disk to Basic Disk without Data Loss

46

 V

Harddisk testen, fouten en gewerkte uren.

47

 

Harddisk testing, errors and hours worked.

 

Netwerk - Network

 

 V

Van wie is het internet? ISOC, InfrastructuurVerrekening, abonnementen FUP

48 

Kabel, koper, glasvezel

 

From who is the internet?

ISOC, Infrastructure

Settlement, subscriptions FUP

Cable, copper, fibreglass

 V

Router benaderen, instellingen

49

Manual opzoeken van type en inlog ip achterhalen.

 

Router approaching, settings

Search manual for type and login ip.

 V

ISDN hernoemen en Wifi beveiligen

50

 

Rename ISDN and secure Wifi

 V

Wake on lan. Mac en IP. Magic package Intranet

51

 V

Cisco

52

 V

Functioneel netwerkontwerp met firewall, server en clients opstellen en uitwerken

53

 

Creating and developing functional network design with firewall, server and clients

 V

Hubs

54

 V

Power over LAN

55

 V

Repeaters

56

 V 

Netwerkprinter installeren en configureren.

57

 

Install and configure a network printer.

 V 

Netwerkkabel maken en doormeten

58

Create and testing a network cable.

 V 

NAS externe harddisk, andere pc in netwerk benaderen

59

Bestanden delen.

 

Approaching the external hard disk (NAS) or to a networked PC

Share files.

 V

Raid 1-5 & SCSI technology

60

 V

Vlan  OSI

61

 V

IPv6 Manual and test

62

 V

Binair

63

 

Thin Clients

 

 V

Thin Clients Windows 10

64

 

Thin Clients Ubuntu/Linux

65

 V

Virtual disk, Reboot restore, Returnill, Windows steady

66

 

Portfolio, website 

 

  V

Creating a website in HTML 5 Portfolio

67

 

Mail 

 

 V 

Mail clients in Outlook aanmaken

68

 V

Outlook configuration. PST files en verplaatsen maar andere computer

69

 

Server 2016, Exchange mailserver 2016

 

 V

Creating room for 1 Server and 2 users (employees, cals)

70

 V

Installing Server 2016

71

 V

Raid drivers

72

 V

Installing Active Directory, DNS and DHCP to Create a Windows Server 2012 Domain Controller

73

 V

Adding Windows 10 Computers to a Windows Server 2016 Domain

74

 V

Block users from installing or running programs in Windows 10/8/7

75

 V 

Installing Office 2016

76

( Outlook)

 V

Setup Exchange mailserver 2016

77

 V

Configuring Outlook 2016 on Server and communicating with 2 users

78

 V  

Maximum mail size instellen

79

 V

Using VNC, Teamviewer

80

 V 

Router configuration. Port forwarding-triggering

81

 V

Check whether a wake up lan computer really start, using internet-connected cameras

82

 V

Mirror, raid 1-5 

83

 V 

Raid configuration and Cryptolockers 

84

 V

Basic and dynamic disks

85

 

PXE server

 

 V

Installeren en configureren van een PXE server

86

 

Installing and configuring a PXE server

 

Private cloud

 

 V

Een private cloud creƩren om Amerikaanse pottenkijkers te weren.

87

 

Troubleshooting

 

 V

Netflix won't work

88

Uitzending gemist, GTST en/of Netflix werkt niet (Silverlight) 

En andere problemen

SBB Beroepsonderwijs bedrijfsleven
ICT

ICT-beheer (25189) (Niveau 4

**