Home 

Complete versie Server 2016 en Exchange 2016

 

In dit artikel wordt stap-voor-stap beschreven hoe Server 2016 en Microsoft Exchange 2016 worden geďnstalleerd.

How to fix the red dashboard after install exchange mail with KB 3206632

 

Server 2016

Voorbereidingen Exchange mailserver

Exchange mailserver

HTTP fout error 500

Mail-accounts voor Clients aanmaken

 

Domeinnaam veranderen

Herstelpunt server 2016

Zorg voor een C, D en E partitie

C voor OS Server 2016
D voor Exchange
E voor de (overige) software die je gaat installeren.

Op E staat de volgende software.Map Exchange met de uitgepakte ISO van Exchange
Map Exchange voorbewerking met API 5 of hoger en Framework NDP 452
Map Update KB3206632 voor Exchange
Map Windows 10 met 32 en 64 bits
Map Drivers van de server
Map met ISO Office 2016
Map met tool om KMS (MAK)licenties te activeren voor Office

Partitie C en D dienen leeg te zijn en de map Exchange dient van de E naar de D gekopieerd te worden.

Boot Dell Poweredge T410 from usb flash drive?
Installeren met USB.

Op het moederbord bevinden zich 2 USB poorten.
Daar kan je een bootable USB stick insteken.
Start de server en klik op F11 en kies dan voor Hard (USB drive)
 
Maar installeren vanaf een PXE server gaat wel wat sneller.

Voor de server en de exchange mailserver dien je te beschikken over een werkend domein (website) met daaraan gekoppelde e-mailadressen.
Als je in de tekst of op de afbeeldingen nog komputerhulp ziet staan, moet dat komp-u-ter-hulp.nl worden.

Windows Server 2016 Installation

We are installing new Server 2016 OS and in the article, you can find step by step installation process.

We have minimum hardware requirement for install Server 2016.

You can find system requirements of Server 2016 in the link.

And you can find your hardware compatibility with Server 2016 here. Jump

 

Installation started now, this screen you can able to configure language, region and time, keyboard settings. We should configure correct settings here and then select “Next” for continue.  

  

You should select “Install Now” in coming screen.  

We can choose the Server 2016 version on this menu. We need Server 2016 Standard with GUI so selected 
Server 2016 Standard (Desktop Experience).

Also, if you need to install Server 2016 without GUI you should select “Windows Server 2016 Standard” here. Further Windows Server 2016 has different edition: Datacenter, Standard and Essentials editions.

You can check here for Comparison of Standard and Datacenter editions of Windows Server 2016 Jump

And here detailed information about editions of Server 2016 Jump.

  

We can see the licence terms on this screen, select “I accept Licence Terms” then click Next to continue. Choose desktop version

  

Select “Custom: Install Windows only (advanced)” here because we will do a clean installation OS. But if you need an in-place upgrade you should select “Upgrade: Install and Keep files, settings and applications” here. This option suitable for supported OS, features, services and roles. But keep in mind you should not prefer in-place upgrade for critical roles like Active Directory Directory Services, etc.

We can select and configure disc information on this screen.
(You can set the installation disc, size, etc.) Use default settings here .
  Beschrijving:

You can see that the necessary files are copied and the installation process is running on this screen.

  

The installation process is done and rebooting.

Screen showing that the necessary settings were made before the server was started.

 


We can set a password for the local administrator account. You should configure a secure password for local admin.
 

  

On the login screen, we can login with “Administrator” account and related password.  

  

And finally, you can see new Server 2016 interface. It’s similar to old Server 2012 interface but there are a lot of new features coming with Server 2016.  

You should fully patch new Server 2016 before you add or configure roles, services
Ga naar services
Disable updates (tijdelijk, later weer aan zetten)

Irritante meldingen Explorer uitschakelen
Local Server
Enchange security configuration
Verander on in off.

Disable Windows Server's Auto Lock Feature
Windows Server 2016's most annoying feature can be bypassed
You can use the group policy method and registry method.

Computer Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel and then click on Personalization. 
On the right pane, double-click on Do not display the lock screen to enable or disable this feature.


Volume licentie (MAK)
Klik rechtsboven op Manage
Ad rolls and feauruse
Next, next
Server roles

 

En dan een vinkje bij Volume Activation Tools en doe dat ook maar gelijk bij Windows Deployment Services


Controleer of Server 2016 is geactiveerd
Klik op de startknop met je linker muisknop en dan op system.


De Multiple Activation Key (MAK) licentie heeft de software geactiveerd.
Zo niet, dan kan je alsnog de productcode invoeren.

Activeren met een enkele licentie   
1  open CMD
2 typ het volgende command :  slmgr /ipk
3 typ achter /ipk met een spatie de product code xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
4 druk op enter, let op je zal geen response krijgen van dat CMD
5 je krijgt als het werkt een melding dat de productcode is geďnstalleerd.


Driveletters en videokaart

Controleer na de installatie of de partities nog de juiste drive letters hebben C, D en E
Wijzig die desnoods met diskmanagement
Installeer de videokaart voor de 2 schermen (zie de driver op E)

ISO Exchange op D

Maak D leeg.
Kopieer de ISO van Exchange op D (van E)
Pak die ISO uit met 7zip
Verander de naam van de map in Exchange

Netwerk configureren
Laat alleen de Wan kabel er in (LAN kabel er uit) zo kan je zien wat de juiste adapter is.
De LAN adapter geeft dan een rood kruis.
Verander de naam van die adapter in LAN
Sluit de kabel weer aan.

Type CMD en klik CMD.exe
Type ipconfig
Kijk naar verstrekt IP adres
Ga op de werkende adapter staan

Vast statisch IP invoeren
Ga naar instellingen
Ethernet
Adapteropties wijzigen

Op internet adapter gaan staan (niet de LAN)
Properties


Op 4 klikkenGeen automatisch IP adres
IP adres invullen:
192.168.1.94
255.255.255.0
192.168.1.1 (adres router)

DNS zelfde als router
192.168.1.1
Alternate, eventueel Google DNS, maar mag ook leeg blijven

Tweede adapter aanklikken (LAN)
Kabel aansluiten
Op adapter gaan staan
properties
op IPV4 gaan staan en properties
IP adres invullen:

192.168.101.11
255.2555.255.0
Regel 3 en 4 leeg laten

Roles & Features
Eén voor één installeren

1) AD DS 

2) Herstarten
Configureren:
add a new forest: komputerhulp komp-u-ter-hulp.nl

( DNS wordt automatisch geinstalleerd en geconfigureerd
foutmelding negeren.?

3)Herstarten

Ga weer naar server roles

4) DHCP installeren en herstarten en dan configureren
  
5) Remote Access
Routing 

Na de install krijg je waarschuwingen en dan wil de computer opnieuw opstarten.

Verder met de installatie.
Klik op DHCP in tools
klik  ipv4
klik op action en dan op nieuwe scope
Scope name: DHCP
discription leeg laten

Start IP: 192.168.101.1
End IP:  192.168.101.50 (of hoger als je meer dan 50 clients hebt)
Length: 24
Subnet mask: 255.255.255.0
Next: leeg laten
lesse duration: niks in vullen
next
Configure DHCP:  Yes, next
Router default gateway
IP use by clients leeg laten, next
parent domain: komputerhulp.nl komp-u-ter-hulp.nl
controleer of IP goed staat: 192.168.101.11
WINS servers: leeg laten, next
Yes activate scope, finish

DHCP
IPV4 rechtermuis knop, authorize
herstart de server

Add Roles & Features
menu door
remote access toevoegen
next
next
Eerste 2 aanvinken, next en instaleren

Tools
Routing and remote access
rechter muisknop en config
NAT config
NAT & internet routing aanvinken
Next …
 
Het kan wel even duren voordat de cliënten internet hebben
Het kan snel gaan, maar ook 15 minuten is geen uitzondering
Gebeurt er niks, herstart de server

Klik op tool : routing en remote access groen pijltje
IPV4
NAT dubbel klik
rechter muisknop dubbel interface
WAN
Public interface
enable NAT
Apply

Cliënt adden

Op computer cliënt 1 en 2
klik op start
klik op configuratiescherm
klik op gebruikersaccount
klik op wijziging aanbrengen
klik op aanmeldingsopties
Wachtwoord toevoegen

Op Client!
Deze PC
Rechter muisknop
Eigenschappen


Instellingen wijzigenKlik op domein

Klik op domein: komputerhulp.nl komp-u-ter-hulp.nl
OK
Venster met: Welkom bij komputerhulp.nl komp-u-ter-hulp.nl
Herstart cliënt 1 en 2

Troubleshooting
1) 
Geen internet op Cliënten.
Cliënten per stuk verwijderen uit domein` 
Op de cliënt zelf.

en/of 

2)
Deze pc (op de cliënt)
Eigenschappen
Rechter muisknop
Instellingen wijzigen
Wijzigen
Werkgroep aanklikken
Type: werkgroep 
Ok
Even geduld
Wachtwoordscherm leeg laten
Klik op Ok
En als dat niet werkt
Vul iets willekeurigs in en OK

Add clients op server:

Tools Active Directery Users en Computers
rechter muisknop op domeinnaam(komp-u-ter-hulp), klik New Organizational Unit(O.U.):
onderdeel van domein (bijvoorbeeld afdeling Verkoop in domein komp-u-ter-hulp) naamgeven en 
daarin gebruiker aanmaken voor de client (zie printscreen) 
    
Zet service update op enable en haal de (laatste) updates binnen.
  
Het verdient aanbeveling om een image te maken van die C. 
(S
tap 1 van C)
Download de 30 dagen trial versie van Macrium reflect server
Macrium-Reflect Free werkt niet op een server.
Je kan wel daarvan de opstart rescue CD gebruiken om een image te maken en terug te zetten.
    
Voorbereidingen
Exchange Mailserver

Maak een map Exchange op  D
Zet daar de Exchange ISO in
Pak die ISO uit met 7 zip in die map
   
Download en installeer NET Framework 4.7.1.
Installeer Remote Tools Administration Pack.
Download en installeer Unified Communications Managed API 5.0 Runtime.Je kan ook kijken of er al een hogere versie beschikbaar in dan die 5.0 en dan moet je die installeren.


Het verdient aanbeveling een C (OS), een D (Exchange), en een E (Software) te hebben.
Op die E partitie staat dan alle al reeds gedownloade software die je nodig hebt.

Als dat allemaal al aanwezig is, hoef je niks meer te downloaden en kan je Framework en API direct uitvoerenOpen Windows PowerShell.  

Hier wordt er van uitgegaan dat je de uitgepakte ISO in de map Exchange op D hebt staan!

Klik links beneden op de startknop en zoek naar Powershell, klik daarop en dan op Windows Powershell

De  installatiemap van Exchange hebben we op onder die naam op D gezet.
In de Power Shell achter administrator type je: 
cd d:\exchange   enter

In beeld:

D:\exchange
Zet achter dat D:\exchange de onderstaande command lines

Dat kan per commando wel even duren.

Voer het onderstaande commando in:
Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

 • Unpack de installatie bestanden van Exchange 2016 naar een map.

 • Open powershell en navigeer naar de map waar de installatie bestanden van Exchange 2016 staan.

 • Om de schema update uit te voeren, voer de onderstaande cmdlet uit:

.\setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Active Directory Schema update is voltooid.


Om de Active Directory geschikt te maken voor Exchange 2016 moet de onderstaande cmdlet worden uitgevoerd. Wanneer de schema update nog niet is uitgevoerd zal deze ook bij deze stap alsnog worden uitgevoerd. Bij deze stap moet de Organization Name worden opgegeven.

De Organization Name kan achteraf niet worden gewijzigd, kies daarom een naam waar je tot het einde tevreden mee bent!

Voer de onderstaande cmdlet uit.
Je moet van de onderstaande command line naam bedrijf tussen de haakjes vervangen voor de organisatienaam.

Kopieer die regel naar kladblok (notepad) en verander de naam bedrijf in de gewenste, en plak dan die regel in powershell

.setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:"naam bedrijf" /IA\cceptExchangeServerLicenseTerms


In dit geval

.setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:"komp-u-ter-hulp" /IA\cceptExchangeServerLicenseTerms

Het voorbereiden van de Active Directory is gelukt.

Alle voorbereidingen voor de Active Directory zijn nu afgerond. Om Exchange 2016 te kunnen installeren zijn er nog een aantal Features worden geďnstalleerd.

 • Voor de installatie van de Features voer de onderstaande cmdlet uit.

Install-WindowsFeature NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, ADLDS, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDSInstalleer eerst de update KB3206632 (duurt ongeveer 45 minuten)
Herstart de server

Het installeren van de Exchange 2016 Mailbox Role

D
e update KB3206632 moet dan wel eerst geďnstalleerd zijn.
Je krijgt anders tijdens de installatie de mededeling dat die update alsnog geďnstalleerd moet worden.
Als dat niet is gebeurd en je hebt die update naderhand pas geďnstalleerd, dan start de server daarna opnieuw op en blijkt die onafgemaakte installatie van Exchange voor problemen te zorgen.


Voordat je met de installatie van Exchange begint heb je ook nog Visual Studio 2013 C++ nodig.
   

En daarna moet je server 2016 updaten (settings, update)
Herstart de server
Update dan weer.

Als het goed is krijg je dan de updates KB 4103720 en KB4132216.
Zoek daarna opnieuw naar updates.
Herstart.

Maak een image van C (stap 2 van C) 
En een image van D
(stap2 van D)


De Active Directory is voorbereid, we kunnen nu overgaan tot de daadwerkelijke installatie van Exchange 2016. (1,5 uur)

 • Open setup.exe in de installatie map van Exchange 2016.  
  Dus niet de exchangeserver installation file, maar de setup.exe die helemaal onderaan staat.  Het kan ook lang duren voor je het onderstaande in beeld krijgt

 • Vink Connect to the Internet and check for updates aan en klik vervolgens op Next. Daarna worden de updates gedownload, als er geen updates beschikbaar zijn wordt dit aangegeven. Vervolgens worden de installatiebestanden naar een tijdelijke map gekopieerd.

 • Klik op Next om de installatie te beginnen.

 • We lezen natuurlijk even de ‘License Agreement’ door en zijn er natuurlijk mee eens;) Klik op Next.

 • Selecteer Use Recommended Settings en klik op next


 

 • Als je hierna foutmeldingen krijgt bij Readiness Check, dan start je setup opnieuw en kies je voor 
  do'nt use recommended settings.

 • Bij de volgende stap is het belangrijk te bedenken welke keuze je gaat maken. Een mailserver volstaat met de Mailbox Role.  Selecteer alleen deze optie en klik op Next.

Edge Transport Role

De Edge Transport Role is een optionele functie voor extra veiligheid en zorgt voor een veilige e-mailstroom voor het inkomende en uitgaande e-mailverkeer. Dit wordt belangrijk als de mailserver achter een DMZ wordt geplaatst. Ongewenste programma’s en virussen worden buiten de deur gehouden. Het is weliswaar niet zo sterk als andere vergelijkbare producten, zoals Exchange Online Protection, maar zeker het overwegen waard als je deze functionaliteit wil toevoegen aan je mailserver.  

 • Wijzig eventueel de installatie locatie van Exchange 2016. Overweeg om Exchange 2016 op een C:\ drive te plaatsen en de database en de Transport Queue en Database op een andere partitie met meer opslagruimte en diskperformance. Hiervoor verwijst ik je graag naar een artikel van Microsoft: Change the location of the queue database. Klik op Next.

Als je de beginstappen van deze handleiding hebt gevolgd, krijg je nu geen mogelijkheid tot het kiezen van een Organization Name, dit hebben we immers al voorbereid. Wanneer je deze stappen niet hebt gevolgd moet bij het volgende dialoogvenster een Organization Name worden gekozen. Klik vervolgens op Next.


 • Kies bij No en vervolgens op Next. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een eigen anti-virus-en/of spam software wordt gebruik gemaakt kan deze optie worden uitgeschakeld. Dit is ook naderhand nog te wijzigen.

 • Er wordt gekeken of de server aan de vereisten voldoet. Dat is het nu het geval, klik op Install. De installatie van Exchange 2016 gaat van start, dit kan even duren afhankelijk van de snelheid van de server.

Klik na de installatie op Finish, herstart de server en je kunt gebruik gaan maken van Exchange 2016.

Tenminste als je geen foutmelding krijgt van de te benaderen internet pagina.  
Ook kan het zijn dat je een error krijgt en dat je dan een nieuwere versie, hoger dan API-5.0, (ucma-runtime) moet downloaden en installeren.
Dan moet je wel de server herstarten na die installatie.
En dan worden er weer zaken aangepast met de herstart en zal je daarna nog en keer moeten herstarten.


How
to Resolve the HTTP 500 Error in Exchange Server 2016
 
Het onderstaande heeft zich 1 keer voorgedaan en bij recentere installaties niet meer.
Hieronder wat je moet doen als je daar mee te maken krijgt.

Zie de Video. Maar met dat tempo ben je straks al aan server 2028 toe.

Het komt neer op het volgende:

Open Exchange, dat staat bovenaan in het startmenu.

Even wachten, en dan komt dat gele script vanzelf dat eindigt met: 
Verbose: connected to


Voer de volgende command lines in.
De eerste lijkt fout, want die opent wel met ' maar sluit daar niet mee.
Maar voer maar achter elkaar in zonder de cijfers.


1  Remove-OwaVirtualDirectory 'win2\owa <Default Web Site>

2  Remove-OwaVirtualDirectory 'win2\owa <Default Web Site>'


3  Remove-OwaVirtualDirectory 'win2\owa <Default Web Site>'

4  New-

5  New-OwaVirtualDirectory -WebSiteName 'Default Web Site'

Het laatste commando is vanwege het pijltje niet goed te zien maar het is:  exit


En dan komt dat gele script dat eindigt met: 
Verbose: connected to komputerhulp.nl  komp-u-ter-hulp.nlHerstart de server

Activeer eerst de software voordat je verder gaat.

Ga naar het Administrative Center

 

Je krijgt dan een scherm waar je in moet loggen.
Gebruiker = administrator

Wachtwoord = 070********
Dat kan even duren

 

Klik op Servers


Ga op die zwarte balk staan

En klik dan op het potloodje


Vul de productcode inMaak een image van C (stap 3 van C) 
D is niet nodig daar is niets veranderd wat mb's betreft.

Mail clients aanmaken
Klik rechtsboven op Tools
Active directory users and computers


Vervolgens ga je de contacten toevoegen
Ga naar tools, hier klik je op Active Directory Users And Computers
Hier ga je op: komp-u-ter-hulp staan en klikje op het icoontje met een poppetje en een sterretje.
Je krijgt als het goed is de keuze van wachtwoord veranderen bij eerste aanmelding of het ingevoerde wachtwoord blijven gebruiken.
Kies voor het ingevoerde wachtwoord blijven gebruiken.

    
Zodra de contacten zijn toegevoegd zijn ga je naar de start:
Hier ga je naar de map exchange mail server
- Hier klik je op exchange administrative center
- Hier log je in met je gegevens
Het kan zijn dat je een waarschuwing melding krijgt dat de website niet veilig is maar je klikt op meer opties en dan op toch doorgaan. Dan kom op je op een mail pagina en hier log je in met de gegevens die je jouw contact persoon hebt gegeven.

Als je ingelogd bent in Exchange mail server dan ga je naar Mail Flow


In Mail Flow ga je naar send connectors
- Klik op het plusje
- Hier kies je voor de optie internal met de naam komputerhulp
- hier ga je voor de rest het menu door

 

Vul in bij name:  komp-u-ter-hulp

Kies internet
 
 

Foutmelding negeren en doorklikken

Vervolgens ga je naar Servers
Hier klik je op het potloodje en maak je een server aan

-     In  het menu ga je naar outlook anywhere

-   

De eerste regel wijzig je: mail.komputerhulp.nl komp-u-ter--hulp.nl 
Bij DNS wordt ook
komp-u-ter--hulp.nl 

- 

        

 Na deze stap ga je in de map server naar virtual directories 


Hier kan je de mail met bijlagen beperken tot minimaal 10MB
Verderop wordt uitgelegd hoe je dat op minder dan 10 mb kan instellen.

 Meer over externe url's configureren ( alleen info) 

Vervolgens als dit in orde is gemaakt kan je op de pc’s van de cliënten naar internet gaan en de internal server in voeren: https://mail.komp-u-ter-hulp.nl/owa

Het kan zijn dat je een waarschuwing melding krijgt dat de website niet veilig is maar je klikt op meer opties en dan op toch doorgaan. Dan kom op je op een mail pagina en hier log je in met de gegevens die je jouw contact persoon hebt gegeven.

Nu kan er heen er weer mail verstuurd worden.
Als je de bijlage van mail bestand wil maximaliseren op 2 MB typ je het volgende in, in exchange management shell:
Set-TransportConfig –MaxSendSize 2MB –MaxReceiveSize 2mb 
   
 

 

 

Als dit goed is gegaan en je zou een bijlage groter dan 2 MB versturen met de mail, dan krijg je deze foutmelding.


En de reden voor die restrictie is ondermeer het voorkomen van steganografie


Exchange mail werkt alleen maar met een werkende domeinnaam en daarbij behorende e-mail adressen.
Veel bedrijven hebben tevens de website op de server draaien, maar dat houdt in, dat als iemand  door de website heen weet te breken er tevens toegang zou kunnen zijn tot de bedrijfsgegevens.
Het is daarom aan te bevelen om de website elders te hosten en daar ook de e-mailadressen aan te maken.
Dat is dan ook de eerste beveiliging die je weinig moeite kost.

Als je deze in outlook op de clients zou installeren is extern mailen mogelijk.

De vraag is dan wel hoe een kopie op de server te krijgen.


Het op de server ingestelde domein van komputerhulp.nl is allen maar een registratie om te voorkomen dat die gekaapt wordt.

Daar hangt niks achter.
Dat moet dan ook veranderd worden.
De verleiding is groot om gewoon opnieuw te beginnen met een werkende domeinnaam, maar als je een server in bedrijf hebt waar al tig personeelsleden aanhangen is dat niet aan te bevelen.
Darnaast kan het ook gebeuren dat een bedrijf fuseert met een ander, of een andere reden dat de bedrijfsnaam wordt veranderd, en dat dan ook een ander domein gebruikt gaat worden.

Heb je inderdaad daarmee te maken en veel e-mail adressen die ook veranderd moeten worden, zie je hier gelijk waarom iemand met wel de juiste kennis, maar geen of weinig ervaring, toch erg gewild is in de ICT.
Als door gebrek aan personeel het huidige team daarmee belast wordt, komen die mensen niet aan hun eigen werk toe.

Onervaren personeel aannemen, goed instrueren en die dergelijke taken geven, ontlast het overige personeel.

Zo groei je vanzelf in je rol.
Laat je niet verleiden om als zelfstandig beheerder aangenomen te worden, want dat is vragen om moeilijkheden.

Reageer op vacatures voor teams, die ook aangeven dat je een interne training krijgt.

Solliciteren Tips
   
De bestaande  domeinnaam veranderen bij wijziging van de naam van het bedrijf of website met de daar aan hangende mailadressen.
      
Hoewel bij het veranderen van die domeinnaam, dat ook gelijk op zou gaan voor de clients.(?)
Verwijder de oude mail-adressen en voeg de nieuwe toe in het nieuwe domein zoals je dat ook deed met die vorige adressen

Mail-adressen toevoegen in het domein van komp-u-ter-hulp.nl

Dit is wat Vimexx aangeeft

Username:             bert@komp-u-ter-hulp.nl

Password:        

Pop/Imap Server   mail.komp-u-ter-hulp.nl

Smtp Server:         mail.komp-u-ter-hulp.nl

Username:             ernie@komp-u-ter-hulp.nl

Password:        

Pop/Imap Server   mail.komp-u-ter-hulp.nl

Smtp Server:         mail.komp-u-ter-hulp.nl


Maar bij komp u ter hulp blijkt dat toch anders te zijn

Username:             bert@komp-u-ter-hulp.nl

Password:        

Imap Server   mail.zxcs.nl  (poort 993 SSL)

Smtp Server:  smtp.ziggo.nl  (poort 25, geen authentificatie)

Username:             ernie@komp-u-ter-hulp.nl

Password:        

Imap Server   mail.zxcs.nl  (poort 993 SSL)
Smtp Server:  smtp.ziggo.nl  (poort 25*, geen authentificatie)

   
Als dat lukt en je kan extern mailen, dan zou er ook nog eens een kopie op de server opgeslagen moeten worden.
De vraag is dan nog wel waar dat dan te vinden is.

 

*Uitgaande smtp poort 25 heeft te maken met het aanwezige (Ziggo) modem.

De Client Access diensten op Exchange Mailbox servers zijn verantwoordelijk voor het accepteren van alle vormen van Client verbindingen. 
De Client Access (frontend) services proxy koppelt deze verbindingen met de backend services op de mailbox server van de bestemming (de lokale server of een remote mailbox server die de actieve kopie van de mailbox van de gebruiker bevat). Clients maken geen directe verbinding met de backend diensten. 
Deze communicatie wordt weergegeven in het volgende diagram.Het protocol dat door een client wordt gebruikt, bepaalt het protocol dat wordt gebruikt om het verzoek aan de backend-services op de mailboxserver van de bestemming te benaderen. Als de client bijvoorbeeld verbonden is via HTTP, gebruikt de Mailbox-server HTTP om het verzoek naar de mailbox-server van de bestemming te proxy's (beveiligd via SSL met een zelf ondertekend certificaat). Als de client IMAP of POP gebruikt, dan is het gebruikte protocol IMAP of POP.