Home

Ik ben Lisa (21) en heb MBO-4 zorg. Maar omdat men mij totaal onbegeleid wilde inzetten in de verslaafdenzorg met mijn 20 jaar, en zelfs 's nachts, als enige aanwezige, met patiënten die in een psychose zouden kunnen komen te verkeren, en ik daar de verantwoordelijkheid voor zou moeten nemen, heb ik het wel gehad met die "zorg" en heb ik besloten een ICT opleiding te volgen bij Zadkine Rotterdam.
Daarnaast heb ik, volkomen onverwacht, de gelegenheid gekregen om een stoomcursus ICT beheer te volgen, en dat heeft er voor gezorgd dat ik al na 6 weken opleiding aan betaald werk kon komen. 

Tevens ben ik, met mijn MBO-4 zorg, in staat om als bedrijfshulpverlener (bhv´er) in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. 
Zo weet een bhv´er hoe hij/zij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij/zij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. 
Een bhv´er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Wat wil ik nog meer?
Ten eerste mij verder ontwikkelen in ICT.
Daarom wil ik vanaf 2 sept. 2019 met deeltijd HBO-ICT beginnen, waar ik met mijn MBO-4 ook toelaatbaar voor ben. 
Ik ben snel van begrip en heb ook inzicht. Voor het installeren van Server 2016 en Exchange mailserver en het opstellen van de documentatie had ik slechts 2 dagen nodig.

Ik heb het hele curriculum in die korte tijd af kunnen ronden


Competentielijsten